เอ็นดีที.ไทย เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110030

ประกอบกิจการด้านงานวิศวกรรม
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลายทุกประเภท
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งระบบก๊าซและอุปกรณ์
-ให้บริการทดสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกประเภท
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง LPG
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง(NGV)
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายสารเคมีรถขนส่งระบบและอุปกรณ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบสถานประกอบการก๊าซธรรมชาติ
-ให้บริการทดสอบและตรวจสอบการติดตั้งและอุปกรณ์ของรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เอ็นดีที.ไทย เซอร์วิส จำกัด
  • 120/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
    เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-8740320 , 084-1237064 , 0891237064
  • Fax : 02-8740320
Top