บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110031

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยง ในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
  • 252/120 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (หน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุทธิสาร)
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-693-3565
  • Fax : 0-2693-3330
  • Website : http://www.accountchannels.com
Top