บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15120015

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จก(มหาชน) บมจ. ธนาคารทิสโก้ ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มานานกว่า 38 ปี เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น Best Employers In Thailand 2005 & Highly Commended Best Employers In Asia 2005 กำลังขยายงาน ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถเข้าร่วมงานตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
  • 2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02 308 7555
  • Fax : 02 308 7405
Top