บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010025

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท บลูมมิ่งสปา จำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการแบบเดย์สปา (Day Spa) ภายใต้แบรนด์ Let's Relax เวลเนส สปา (Wellness Spa) ภายใต้แบรนด์ Rarin Jinda Wellness Spa พร้อมรับบริหารและให้บริการคำปรึกษาด้านสปา ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 40 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทตามลำดับปัจจุบัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • 483 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026416619 ต่อ 111
  • Website : http://www.siamwellnessgroup.com
Top