บริษัท ซินเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010089

บริษัท ดำเนินธุรกิจ ค้าปลีก ส่ง เครื่องปรับอากาศ และ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซินเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 95/2 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
    เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
    เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 02-917-3290-1
  • Fax : 02-917-3288
Top