บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010100

บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) หรือ Slim up center
เป็นสถาบันลดนำหนัก กระชับสัดส่วน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย)
  • 87 อาคารเอ็มไทย ชั้น10 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 083-988-1845
Top