บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16010126

เอซ คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการประกันภัยและประกันภัยต่อที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตลอดมา เอซได้ใช้ความเชี่วชาญในการวิเคราะห์ประสบการณ์ เงินทุน เพื่อพัฒนาการบริการที่หลากหลายและครอบคลุมตามความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าในทั่วโลกที่ต้องการสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอด้วยสินทรัพย์กว่า 62 พันล้านเหรียญสหรัฐ เอซได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A+ จากสถาบัน Standard & Poor’s และ A.M. Best ปัจจุบันเอซให้ บริการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมถึงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

ที่เอซ เราเชื่อว่าการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ย่อมมาจากทีมงานที่มีแรงจูงใจและมีความสุขในการทำงาน และสิ่งที่ได้จากการทำงานที่เอซ คือการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมที่ดี การส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ความท้าทายในการทำงาน อีกทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

เอซ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย ให้บริการประกันภัยและประกันภัยต่ออย่างผู้ชำนาญการด้านประกันภัยทรัพย์สิน ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ และบุคคลภายนอก ประกันความรับผิดต่อกรรมการและต่อวิชาชีพ ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยงานวิศวกรรม และพลังงาน ประกันภัยรายย่อย และประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ จำกัด
  • 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30
    ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 026114040 ต่อ 1119 หรือ 1121
  • Website : http://www.acegroup.com
Top