บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020018

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจจัดจำหน่าย ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) ภายใต้ชื่อ" ร้านหนังสือ นายอินทร์ " โดย บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจาก หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง " นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ "

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี ( 11130)
    อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • Tel : 02-423-9999
  • Fax : 02-423-9999 # 6011-6012
  • Website : http://www.amarin.co.th
Top