บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020055

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ( มหาชน ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินการก่อสร้าง
โรงงานที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเสร็จและดำเนินการผลิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2523 ด้วยเตาหลอม 1 เตา
กำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน หรือประมาณ 1 ล้านขวดต่อวัน

บริษัทฯได้เจริญเติบโตและขยายกำลังการผลิตมาโดยตลอด จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,827 ล้านบาท มีโรงงาน 5 แห่ง
ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี และ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปัจจุบันมีโรงงานที่กำลังดำเนินงานก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 อีก 1 โรงงาน คือ ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทำให้บริษัท ฯ กลายเป็น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่
ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)
  • 47/1 หมู่2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7
    ตำบลบึงยี่โถ
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 02-834-7000 ต่อ7358
  • Fax : 02-533-1030
  • Website : http://www.bangkokglass.co.th
Top