Central Food Retail

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020059

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Central Food Retail
  • ชั้น 15 เซ้นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่99/9 หมู่2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 028317300
Top