บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020087

บริษัทฯของเราให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดการ และการบริหารโครงการแบบครบวงจร ทางด้านระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการจัดการพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 54 หมู่ 10 ตำบลตลาดขวัญ
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 02-966-5099
  • Fax : 02-966-5088
  • Website : http://www.crescocorp.com
Top