บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020089

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ( i-SUPPORT Co., Ltd.)
จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประเภทธุรกิจ และการบริการ 1. IT&Network&Business Outsourcing ผลงาน ปี 2554 บมจ. การบินไทย (Thai Airways) IT Service Desk , DataEntry , ThaiShop , ปี 2553 บจก. อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย Network Operation & Support , ปี 2552 บจก. DTAC Operation & Support 2.บริการเสริม SMS บนมือถือ
3.บริการ i-Wifi เป็นบริการ Internet 3G บนรถโดยสาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
  • 399/228 อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น 9 แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 022777039
  • Fax : 022777040
  • Website : http://www.isupport.co.th
Top