PASONA HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020106

บริษัทจัดหางานและที่ปรึกษาด้านบุคลกร พาโซนา ประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ สาทรแสควร์ออฟฟิตทาวเวอร์ (สามารถใช้ทางเชื่อมจากสถานี BTS ช่องนนทรี เข้าตึกได้) เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ให้บริการจัดหางานระหว่างบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทสัญชาติต่างๆ ในประเทศไทย กับ ผู้สมัครงานในประเทศไทย ซึ่งเราเป็นผู้ช่วยให้กับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยในการสรรหาบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการมีทั้งในรูปแบบประจำและสัญญาจ้าง โดยผู้สมัครงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • PASONA HR Consulting Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
  • 98 อาคารทรแสควร์ออฟฟิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ 2602-2604 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 0944904031
  • Fax : 021081250
  • Website : http://tech.pasona.co.th/
Top