บริษัท โยโด อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020126

ผลิตและจัดจำหนายแก้วพลาสติกพีพี พีอีที และสินค้าบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โยโด อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
  • 61/127 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 022466997-8
  • Fax : 026431580
  • Website : http://yodocup.com
Top