บริษัท จัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020157

IT Staff Outsourcing Service” is provided for customers who typically, and on short notice, want to employ staff for a fixed period of time with monthly base fee. Our staff outsourcing service allows our customers to match their staff needs to their business demands without the legal and monetary risks of employing full time staff. We will take responsibility for quickly selecting the right staff and then recruitment, maintaining the payroll, retaining and replacement, of these staff while allowing our customers can better focus on main business operations.


With our professional recruitment processes, employee benefits, training and retention policies; the customer can stay assured that we keep our services and staff to professional standards. We carefully select employees by thoroughly testing every aspect like their attitude, experience, service mind and their competence to do their job. This makes sure our people are qualified and ready for continuously learning new skills and technologies.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จำกัด
  • 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 C2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 026188255
  • Website : http://www.toptier.co.th
Top