ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020209

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ,งานวิเคราะห์ทางการแพทย์ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก อาทิจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์
  • 159/21 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-8866360
  • Fax : 02-4351708
  • Website : http://www.nyr.co.th
Top