ศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020258

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์
  • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    161 ถนน พระรามเก้า แขวง ห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 081 813 5427
  • Website : http://www.unilevergtmanpower.com
Top