บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020273

Company Name: Asia-Pacific Risk Consultants (Thailand) Limited [APRC]
APRC has commenced risk management consulting and insurance brokerage in Thailand in 1967 and totally revamped in 1999. For over the decades, APRC has been carrying firm commitment to serve our clients' needs in insurance and risk management. Our clients continue long-term relationships with us as PARTNERS because they can rely on our professional and service excellence. (Company Website: www.aprc-consultants.com)
บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินให้คำปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงภัยและธุรกิจนายหน้าประกันภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2510 และปรับปรุงองค์กรในปี พ.ศ. 2542 โดยรอบทศวรรษที่ผ่านมา APRC ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงภัย และลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในการบริการของเรามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในฐานะ PARTNERS เนื่องด้วยลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพและการให้บริการที่เป็นเลิศ (เวปไซต์บริษัท: www.aprc-consultants.com)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์(ประเทศไทย) จำกัด
  • 979/77 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-298-0394
  • Website : http://www.aprc-consultants.com
Top