บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020281

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8 และชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-672-5999 ต่อ 2531
  • Fax : 02-655-8174
  • Website : http://www.globlex.co.th
Top