บ.จัดหางานอเด็คโก พระราม 4

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020302

Adecco is the world leader in human resource solutions, with a comprehensive service offering that includes temporary & contract staffing, outsourcing, permanent recruitment, outplacement and career services, training and consulting.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.จัดหางานอเด็คโก พระราม 4
  • บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
    เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 10 ห้อง 1003 ชั้น 12 ห้อง 1204 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-6361950
  • Fax : 02-6361949
  • Website : http://www.adecco-asia.com
Top