KTB

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020342

วิสัยทัศน์ (Vision)
"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • KTB
  • เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-208-7715
  • Fax : 02-256-8329
  • Website : http://www.ktb.co.th
Top