บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020357

กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ TCC Group เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเห็นธุรกิจของคนไทยแข็งแกร่ง เป็นที่เชื่อมั่นและสามารถก้าวสู่การแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TCC Land)
2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Thai Beverage)
3. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (Berli Jucker)
4. กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (South East Group)
5. กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Plantheon)
และกลุ่มธุรกิจใหม่ล่าสุดคือ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและสรรพสินค้า ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด (TCCLW) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557
MM Mega Market เป็นร้านค้ารูปแบบใหม่ที่รองรับทั้งส่วนค้าปลีกและค้าส่ง พร้อมทั้งมอลล์กับหลากหลายร้านค้าด้วยคอนเซปในแนว Modern Warehouse ที่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายภายใต้การออกแบบที่ทันสมัย เพราะเรามุ่งเน้นที่มอบสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครด้วยความตั้งใจที่ว่า
MM Mega Market... Mall & More ให้คุณ...ได้มากกว่า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)
  • 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 021193999
  • Website : http://www.tcc-lw.com
Top