บจก. วัน คอนเน็กซ์ โลจิสติกส์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020370

ตัวแทนออกของ ดำเนินด้านพิธีการนำเข้า ส่งออก ขนส่ง และคลังสินค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. วัน คอนเน็กซ์ โลจิสติกส์
  • 50/331 ม.9 ต.บางพูด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0823045555
Top