บริษัท แอล เค ซี เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020428

-

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอล เค ซี เทรดดิ้ง จำกัด
  • เลขที่ 127/11 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-681-1563
  • Fax : 02-681-1562
Top