บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020444

เป็นผู้จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ขายส่งในประเทศ
และส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
กลุ่มสินค้าได้แก่ เครื่่องสำอางแบรนด์ KLASS สินค้าเพื่อสุขภาพหมอนสมุนไพรแบรนด์ Hana-e

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 19 แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10150
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 020647433, 065-6100639
  • Website : http://www.ngintertrading.com
  • Facebook Fanpage : FB@Klassbrand
  • Line ID : newgen-inter
Top