บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020466

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิค สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ถ.เพลินจิต กทม. และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด(มหาชน)
  • เลขที่ 888/90-92 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น8 ถ.เพลินจิต
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022536823-38
  • Fax : 022536763
Top