เฮลท์ ล้านนา สปา

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020481

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการ ดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการนวดระบบน้ำวน (สปา) นวดไทย นวดน้ำมัน ขัดหน้า พอกหน้า ขัดตัว พอกตัว ประทินผิวหน้า จรดผิวกายด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เฮลท์ ล้านนา สปา
  • 29/2-3 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 091 069 0368 / 080 128 9943 / 053 326 214
  • Fax : 053 326 215
  • Website : http://www.healthlannaspa.com
Top