บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต(1994) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020491

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต(1994) จำกัด
  • สำนักงาน เลขที่ 199/8 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053904841ต่อ211
  • Website : http://www.rimping.com
Top