บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030002

OMIC เป็น Laboratory มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 รวมระยะเวลา 63 ปี มีธุรกิจด้านบริการรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั่วไป เน้นอุปโภคบริโภค และสินค้าการเกษตรเพื่อการส่งออก, รมยากำจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก ตรวจระวางเรือรวมถึงการขนถ่ายสินค้าบนเรือบรรทุกเดินมหาสมุทร และบริการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าในห้องปฏิบัติการทางเคมี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
  • 12-14 ถนนเย็นอากาศ ซอย เย็นอากาศ 3, ช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022864120
  • Fax : 022872008
  • Website : http://www.omicbkk.com
Top