บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030025

เป็นเอ้าท์ซอท บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
  • 1895/100 ซ.พหลโยธิน 37/1 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-5620218-9
  • Fax : 02-5615228
  • Website : http://www.tdexpress.co.th
Top