MONDI TSP CO.,LTD.

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030030

ผลิตซองบรรจุอาหารสำเร็จรูป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • MONDI TSP CO.,LTD.
  • 110 ม.3 ต.หนองชุมพลเหนือ
    อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
    อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
  • Tel : 032-566038
  • Fax : 032-566039
Top