บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030040

บริษัทในเครือกลุ่มจึงกานต์กุล

เราเป็นผู้ผลิตและส่งออก ลูกบิดและอุปกรณ์ประตูครบวงจร
แบรนด์ JARTON, BEN-HUR, MIX
และ เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ SCHLAGE, FUSION, BRITON, VON DUPRIN

- พนักงานจำนวน 200 คน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1978
- ได้รับเครื่องหมาย มอก. 756-2535
- รางวัล Trust Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก
- มาตรฐาน ISO9001:2008

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
  • 222 อาคารจึงกานต์กุล ถ.พระรามที่3
    แขวงบางคอแหลม
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02 6890888
  • Fax : 02 6890999
  • Website : http://www.jarton.co.th
Top