บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030120

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นบริษัทผู้นำการผลิตอุปกรณ์แผงควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูง สวิตช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และถูกนำไปใช้ ในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่สำคัญของหน่วยงานการไฟฟ้าหลักในประเทศ จากก้าวแรกในฐานะผู้บุกเบิกสวิตช์เกียร์ที่ใช้เซอร์คิตเบรคเกอร์ชนิดน้ำมันรายแรกของประเทศไทยในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูต้า เอนจิเนียริ่ง สู่การมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
  • สำนักงาน กทม.
    อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-6450232-40
  • Website : http://www.power-utah.co.th
Top