บริษัท โดมอนโดม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030121

ธุรกิจนำเข้าส่งออก ประทัด และดอกไม้ไฟ

เปิดรับ 16 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

23/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

23/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

23/05/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

23/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

23/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

22/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

22/05/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

14/05/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

14/05/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

26/04/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

13/03/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

26/02/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

26/02/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

27/12/2560

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

20/12/2560

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

04/11/2560

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โดมอนโดม จำกัด
  • 18/4 หมู่ที่5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 0935846797
Top