บริษัท โดมอนโดม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030121

ธุรกิจนำเข้าส่งออก ประทัด และดอกไม้ไฟ

เปิดรับ 15 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

23/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

23/10/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

23/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

23/10/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

22/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

22/10/2562

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

19/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

19/10/2562

พนักงานประจำ, 5 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

19/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

18/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

18/10/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

18/10/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

18/10/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

18/10/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โดมอนโดม จำกัด
  • 18/4 หมู่ที่5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 0935846797
Top