บริษัท โดมอนโดม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16030121

ธุรกิจนำเข้าส่งออก ประทัด และดอกไม้ไฟ

เปิดรับ 22 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

02/11/2561

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

31/10/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

04/10/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

04/10/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

04/10/2561

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

20/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

20/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 3 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

20/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

20/09/2561

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรสาคร , เมืองสมุทรสาคร

19/09/2561

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

17/09/2561

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โดมอนโดม จำกัด
  • 18/4 หมู่ที่5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 0935846797
Top