บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16040026

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด
  • 57 ซ.เอกชัย 80/2 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
    เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-894-3701-03
  • Fax : 02-894-3704
  • Website : http://www.aorsorror.com
Top