บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16040032

บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการเทคโนโลยีระบบ Internet Load Balancing และ VPN Bonding Solution เพื่อตอบสนองการใช้งานธุรกิจ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ต้องการใช้ Bandwidth สูง อีกทั้งยังให้บริการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Surveillance) สำหรับติดตั้งในบริษัท โรงงาน คลังสินค้า ตลอดจนที่อยู่อาศัย เป็นระบบสัญญาณกัยขโมยที่มาพร้อมกับกล้องวีดีโอวงจรปิด ทำงานผ่านระบบ Cloud Service โดยเชื่อมต่อเพื่อดูผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ตลอดจนกล้องวงจรปิด และ IP Camera เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเฝ้าระวังได้ทุกเมื่อ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซิสลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
  • 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ถนนปั้น ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ ซี แขวงสีลม
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026353838
  • Fax : 026352626
  • Website : http://www.syslinktech.com
Top