บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050027

โรงงานชำแหละ / ผลิตชิ้นส่วนไก่ และจำหน่ายไก่สด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
  • 69 หมู่ 5 ต.หินกอง
    อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
  • Tel : 032-919430, 098-2700179
  • Fax : 032-919430
Top