บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050030

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในลานจอดรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต
บริษัทฯ ต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เอส แอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • 998/81 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ถนนแพรกษา
    ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 0925022233
  • Fax : 02 -0474799
Top