ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050057

SITEM คือ ผู้นำการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา Data Center
และนวัตกรรมระบบวิศวกรรมเฉพาะทางของประเทศไทย ที่พร้อมเป็นหนึ่งในองค์กรระดับมืออาชีพของไทย
ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ไซท์เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 12/8-11 อาคารเอวี ชั้น4 ถ.เทศบาลสงเคราห์
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-954-3270
  • Fax : 02-589-2190
  • Website : http://www.sitem.co.th
Top