บจก.สคิมเมอร์ พลัส

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050067

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อธุรกิจสถาบัน (B2B) กระดาษชำระ Kimberly-Clark, เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ECOLAB, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 3M และเครื่องใช้บนโต๊อาหารและงานครัว Ocean Glass, Lucaris, Royal Porcelain

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.สคิมเมอร์ พลัส
  • 4/16 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
    อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
  • Tel : 032 547411-2
  • Fax : 032 547413
  • Website : http://www.schemerplus.com
Top