หจก. เอ็นแอนด์พี สโตร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050071

1. เป็นธุรกิจ Franchise ของทาง Family Mart
2. เปิดให้บริการ พฤหัสที่ 19 พ.ค. 2016 อย่างเป็นทางการ
3. ให้บริการเกี่ยวกับ ธุรกิจ Convenience Store
4. คู่แข่ง ทางธุรกิจ คือ ร้านค้าประเภทเดียวกัน
5. ร้านเน้นการให้บริการ พร้อมกับการขายสินค้า สร้างรายได้ให้บริษัท
6. ให้ความร่วมมือ กับ บริษัทแม่ คือ Central Family Mart
7. สร้างชุมชนสัมพันธ์ที่ดี กับ ลูกค้า, แม่ค้า, พ่อค้า ในย่านถนนปั้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก. เอ็นแอนด์พี สโตร์
  • 131-131/1 ถนนปั้น แขวงสีลม
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 0642696789
  • Line ID : 0642696789
Top