บจก.โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050074

บริษัทให้บริการสนับสนุนต่อเครือธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารถือหุ้น 100 %) ดำเนินการให้บริการงานด้านบริหารอาคาร และสรรหาพนักงานบริการต่อเครือธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลากรเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงาน ประจำอาคารแจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี, อาคารราษฎร์บูรณะ และอาคารพหลโยธิน หลายอัตรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์
  • ชั้น 9 อาคารจอดรถ ธ.กสิกรไทย
    400/22 ถ.พหลโยธิน
    สามเสนใน พญาไท
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-273-3291
  • Fax : 02-273-3292
Top