บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060016

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิชจำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือแบบเรียนโดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ทุกสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
  • 216-220 216-220 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • Tel : 02-2224772
  • Fax : 02-2227408
Top