ลีดดิ้งพาวเวอร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060075

เปิดรับ 77 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ลีดดิ้งพาวเวอร์
  • 138 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 24C2 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-0213535
Top