ลีดดิ้งพาวเวอร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060075

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีบริการด้านการสรรหาบุคลากร บริการพนักงานชั่วคราว / พนักงานสัญญาจ้าง บริการสนับสนุนงานด้านบุคลากร

โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมี ธุรกิจบริการ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่าย การเงิน การธนาคาร โรงงานอุสาหกรรม โรงพยาบาลและประกันภัย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ลีดดิ้งพาวเวอร์
  • 138 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 24C2 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-0213535, คุณนุ้ย 096-829-1163
  • Website : https://leading-power.com/
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/LeadingPowerRecruitment/
  • Share :
Top