บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060088

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญกับทุกคน ดังนั้นเราบริษัท เอ เอ็น ซี ดีไชน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ปท)จำกัด จึงมองเห็นและให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้าทุกขั้นตอนไม่ว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้ง การบำรุงรักษา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและงานบริการจากเรา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • 11/88 ม.3 ต.คอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • Tel : 074-439-895,084-960-0829
  • Fax : 074-439-860
Top