หจก.โอเดียนอินเตอร์เทรดดิ้ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM16070030

ส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่ทุกชนิด
ส่งออก อุปกรณ์ประปาทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก.โอเดียนอินเตอร์เทรดดิ้ง
  • 45/21 ม.4 ถ.เทอดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
    อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  • Tel : 02-8837854-6
  • Fax : 02-8837856
Top