บริษัท อุดมซัพพลาย อิมเมกซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16070046

จำหน่ายเนื้อนำเข้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อุดมซัพพลาย อิมเมกซ์ จำกัด
  • 5 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-249 1068-9
  • Fax : 02-249 1066
  • Website : http://www.usi.co.th
Top