บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080003

Global Translation Team : specializes in the translation of all types of documents, simultaneous interpreting, document certification, and video/audio transcription. To serve you better, GTM is always expanding its language related service.

Our services cover all 190 of the world's official languages. Our goal is to be able to provide language services of every type, covering every country in the world, with the highest standards of quality. Our customers keep coming back because we place the greatest emphasis on maintaining the confidentiality of their intellectual property.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด
  • 59/405 หมู่ 7 ซอยบงกชข 5 ต.คลองสอง
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 025242242
  • Fax : 025242331
  • Website : http://www.gttm-translation.com
Top