เฮอริเทจ เท็กซ์ไทลส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16080040

เป็นบริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ผ้าสำเร็จรูป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เฮอริเทจ เท็กซ์ไทลส์ จำกัด
  • 43/10 สุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
    เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02-6510103-4
  • Fax : 02-6510105
Top