บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060385

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งกิจการมาเป็นเวลา 33 ปี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 35 ล้านบาท โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนประเภท PVC ที่ได้มาจากกระบวนการ DIP MOLDING, DIP COATING, EXTRUSION และ INJECTION นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอะไหล่และยางรถยนต์ มีบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศไทยได้แก่ S.V.K. INTERNATIONAL CO., LTD. , NISSEI MIZUKI CO.,LTD. , NISSEI ACTIVE CO.,LTD. , NISSEI FUJIZAWA CO.,LTD. NISSEI LOGISTICS CO., LTD. และต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 33/39 หมู่ที่2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ (บางนา-ตราด กม.35.5) ต.พิมพา
    อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
  • Tel : 0-3852-2000
  • Fax : 0-3852-2390-91
  • Website : http://www.nissei.com
  • Share :
Top